Get Adobe Flash player

Sn. Karakelle'nin İmzasının Bulunduğu Teklifler

Taksim/Esas No     Tarihi         Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti

2/14               04/10/2007     Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/140              29/01/2008     Ulaştırma Altyapı Yatırımlarına İlave Kaynak Temini Hakkında Kanun Teklifi

2/141              29/01/2008     Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

2/656              05/04/2010     7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Son Güncelleme (Cumartesi, 19 Şubat 2011 17:20)

 
Bulut Sunucu
Hosted Exchange