Get Adobe Flash player

2013 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı

2013 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı

24 Mart Pazar günü Özellikle gençlerimiz için çok büyük önem arzeden  YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) gerçekleştirilecek. 1.851.000 Öğrencinin girmesi beklenen sınavlar gençlerimizin istikbale açılan kapılarından biridir.

Gençlik ülkemizin üretim kapasitesi, iş gücü, enerjisi, maddi gücü olduğu kadar , ruhudur, aklıdır, vicdanıdır, ufkudur, bu nedenle onların eğitimi adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, bugün 81 ilimizde üniversite olması onlara verilen bir değerin ifadesidir.

Gelecek adına en büyük umudumuz olan gençlerimize Yüksek Öğretim imkanı sunan Üniversiteleri demokrasinin en önemli unsurlarından biri olarak görüyorum. Zira Üniversitelerimiz yasamaya da , yürütmeye de, yargıya da yapacağı bilimsel çalışmalarla ışık tutmalı , yol göstermelidir.

Bu kadar büyük görevleri olan Üniversitelerimiz vizyonlarını yüksek tutarak gençlerimizi yetiştirmek , üstlendiği görevleri yerine getirmek gibi bir zorunlulukları vardır.

Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşlanan dünyada genç nüfusumuzla  övünüyorsak ,bu genç nüfusa eğitim açısından her türlü imkanı hazırlamak gibi bir sorumluluğumuzun olduğu muhakkaktır.

Özellikle Üniversite gençliğine sunulan yurt, kredi ve burs imkanları geçen dönemde büyük rakamlara ulaşmıştır. Zaman içerisinde daha da iyi olacağına inanıyorum.

Temennimiz her Türk Gencinin tam donanımlı Üniversitelerde eğitim görmesidir.

Pazartesi günü yapılacak YGS Sınavı yine de her şeyin sonu değildir. Bu gerçeği gözardı etmemek gereklidir. Bu düşüncelerle sınava girecek bütün Öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum.Sebahattin KARAKELLE
Erzincan Milletvekili

 
Bulut Sunucu
Hosted Exchange