Get Adobe Flash player

Erzincan Üniversitesi Yeni Birimleri

Üniversitelerin kuruldukları illere, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda kazandırdıkları hiçbir zaman tartışılamaz.

Bu anlayışla kurulan ve bugüne kadar kısa sürede büyük aşamalar kaydeden  Erzincan üniversitemizle gurur duyuyoruz.

Elde edilen aşamada Erzincan Üniversite Vakfımızın da çok büyük katkıları vardır.

Malumunuz olduğu üzere Vakıflar, Türk Kültür ve medeniyet tarihinin en önemli kurumlardır. Vakıflar, insanlık sevgisinden ve dayanışma duygusundan kaynaklanan tarihi müesseselerdir.

Faaliyetlerini sürdürdükleri zaman dilimi içerisinde günün şartlarına göre büyük eserler vücuda getirmişlerdir.

Geçmişte ülkemizi bir uçtan bir uca hanlar, hamamlar, camiler, bedestenler ,sebiller , şadırvanlar, su yolları , köprüler okullar  ile donatılmışlardır.

Bu özellikleriyle Vakıflarımız medeniyetimizin toplumsal  aracı ve ecdadımızın insanlığa hediye ettiği en önemli miraslardır.

Erzincan üniversite Vakfımızda yıllardır,Erzincan Üniversitemiz için çaba harcamış büyük katkılar sağlamıştır.

Gerek devletimizin ve gerekse vakfımızın özverili çalışmaları neticesinde yapılaşma yönünde Aynı tarihte kurulan bir çok üniversitenin çok önündeyiz.

Hükümetimiz tarafından 2008 Yılı bütçesinde yatırım açılan tek Üniversite Erzincan Üniversitesidir. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum.

Saygıdeğer  Dostlar;

21. Yüzyılda Ülke Kalkınmalarında en belirleyici faktörlerin başında eğitimin geldiği muhakkaktır. Gelişmişlik sürecinde ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücü mutlaka eğitimli olmalıdır ki bu da Üniversite ile mümkündür.  

Üniversiteler Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel kriterlerle donatılmış insanları yetiştirirken Yunusun insan sevgisini, Mevlana’nın hoşgörüsünü kişilik gelişmesinde her zaman ön planda tutmalıdır. Hedef budur, bu olmalıdır.

Saygıdeğer Dostlar;

Erzincan Üniversitesini bir bilim yuvası olarak büyütmek ve geliştirmek birinci önceliğimizdir.

Mevcut Fakülte ve Yüksekokullara ilaveten İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  ile Mühendislik Fakültelerinin eğitim ve öğretime başlaması Üniversitemizi daha bir cazibeli hale getirecektir.

 

Sebahattin KARAKELLE

Erzincan Milletvekili

 

 

Son Güncelleme (Pazar, 13 Şubat 2011 19:12)

 
Bulut Sunucu
Hosted Exchange